Squidfactor Data Policy

Senast uppdaterad: 2021-11-03

Sammanfattning:

  • Inga överraskningar. Vi hanterar dina personuppgifter på det sätt vi beskriver i denna policy.
  • Säker hantering. Dina uppgifter skyddas och hanteras säkert och konfidentiellt.
  • Enligt dina önskemål. Du avgör själv om du vill ändra eller radera dina personuppgifter.

 

Tillsammans med våra villkor för tjänsten och vår Cookiepolicy förklarar denna policy hur vi samlar in och hanterar dina uppgifter på alla vår webbplatser och i vår mobilapp. Vi granskar regelbundet denna policy för att hålla den aktuell. Den senaste versionen publiceras här. Om vi gör viktiga ändringar meddelar vi dig genom e-post.

Insamling av personuppgifter

SquidFactor erbjuder en tjänst för användaren att förbereda sig på begåvningstester. För att göra individanpassningen av tjänsten så givande som möjligt för användaren samlar SquidFactor, förutom uppgifter om namn och e-postadress, in uppgifter om användarens utbildning, tjänst, industri, sökt tjänstenivå och typ av arbetsgivare. 

Kommunikation

All kommunikation mellan våra servrar och användarens dator är krypterad genom SSL-certifikat. 

Lagring av data

All data som lagras är krypterad på våra servrar. Data som hänförlig till specifika personer (som namn, e-postadress och telefonnummer) lagras separerat från övningsresultaten, vilket försvårar för en eventuell inkräktare att koppla samman resultat med individ. 

Delning av data

SquidFactor delar aldrig med sig av personuppgifter till tredje part.

Användargenererad data kan delas i syfte att förbättra tjänstens prestanda (individanpassning). All data som kan komma att delas för att förbättra tjänsten är anonymiserad, det vill säga att det inte finns någon möjlighet att koppla en användare till en fysisk person. 

Utdrag och radering av Personuppgifter

Användaren har rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter SquidFactor har om användaren. Användare har också rätt att när som helst kräva att SquidFactor raderar alla personuppgifter kopplade till användaren. Vid radering avlägsnar SquidFactor alla personuppgifter som gör identifiering av den fysiska personen möjlig, från både databaser och backuper, med undantag av eventuella lagkrav för t.ex. bokföring. 

Om du som användare skulle vilja avsluta ditt konto eller radera dina personuppgifter, kan du göra det i din användarprofil eller kontakta SquidFactors kundtjänst för att begära en radering av dina personuppgifter. Begäran hanteras inom 30 dagar. 

Vi och utvalda samarbetspartners använder kakor och liknande tekniska lösningar så som specificeras här: kakpolicy Du kan medge användning av sådan teknologi genom att stänga denna notis, eller genom att interagera med sidan utanför den här notisen. Läs mer