SquidFactor Allmänna Villkor

Senst uppdaterad: 2023-04-05

SquidFactor är en tjänst som förbereder inför begåvningstester, genom webbplatserna squidfactor.se och squidfactor.com som levererar tjänsten. Bolaget bakom SquidFactor är Plain Learning Squid AB (org. nr. 559100-2000). Med SquidFactor inkluderar vi, men begränsar oss inte till, vår tjänst så som den levereras genom webbplatsen, epost och webbinarier.

Genom att använda SquidFactor går du med på härpå följande villkor. Våra villkor kan ändras när som helst; tidpunkten för den senaste ändringen eller revisionen ser du på denna sida. Din användning av tjänsten utgör ditt godkännande av ändringar eller revisioner av avtalet. Om du inte godtar de Allmänna Villkoren, vänligen använd inte tjänsten. 

SquidFactor förser dig, som icke-professionell användare (SquidFactor är en tjänst för privatpersoner som använder tjänsten för privat bruk, vänligen kontakta oss på info@squidfactor.se om du har några frågor angående kommersiell användning), betalande eller icke-betalande, med tjänster såsom de levereras via webbplatserna. SquidFactor levererar förberedelse inför begåvningstester, och är för information runt sådana endast. Som sådan, kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller att den täcker varje aspekt, därmed är användningen av SquidFactor på din egen risk. SquidFactor tar inte på sig något ansvar för fel eller luckor i materialet, inte heller att för att all information är uppdaterad. SquidFactor bär inget ansvar för vad användaren uppfattar som råd från SquidFactor, implicit eller explicit uttryckta. Detta inkluderar, utan begränsning, noggrannhet, fullständighet eller tillförlitligheten i något material genom, eller från, SquidFactor. SquidFactor arbetar för att hålla tjänsten så tillförlitlig och fri från fel som möjligt, men vi kan inte garantera att så är fallet i varje ögonblick.

SquidFactor - och deras respektive partners, anställda, företrädare, styrelseledamöter eller agenter - ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för någon skada, oavsett om den är direkt, indirekt, underordnad, särskild eller betydelsfull. Det inkluderar, utan begränsning, förluster av alla slag som kommer från eller i samband med användningen av, eller förlitandet på, SquidFactor.

Som vilken webbaserad tjänst som helst, måste SquidFactor då och då planera avbrott i tjänsten för underhåll och uppdateringar. SquidFactor har ingen ansvarskyldighet för den då uppkomna otillgängligheten i tjänsten eller för eventuell förlust av data eller transaktioner som skapas av tjänstens otillgänglighet, såväl som för internets infrastruktur eller nätverk som ligger utanför webbplatsen.

Din tillgång till tjänsten är individuell, och får därför inte delas av flera användare. Vid misstanke om att det sker, förbehåller sig SquidFactor rätten att temporärt blockera tillgången till tjänsten för kontot med misstänkt aktivitet, alternativt fakturera för ytterligare användning. 

Tjänsten är en prenumerationstjänst, utan vare sig uppsägnings- eller bindningstid, och kommer, såvida tjänsten inte är uppsagd före utgången av den befintliga perioden, förlängas en period i taget. Den av användaren senast fungerande betalmetoden kommer att belastas automatiskt. Rabatter gäller för den första betalperioden, vartefter priset återgår till ordinarie pris. Genom att börja använda tjänsten avsäger sig användaren ångerrätten, i och med att det är en digital tjänst som förbrukas vid användning

Pengarna-tillbaka-garanti och policy 

Villkoren för SquidFactors återbetalningspolicy gäller endast för privatpersoner, och för den innevarande betalperioden.

Om du inte är nöjd med tjänsten, begär en återbetalning genom att skicka ett mail till info@squidfactor.se. Vi behöver upp till fem arbetsdagar för att se över ditt ärende, men försöker svara snabbare om möjligt. Skicka mailet från det mailkonto som är registrerat för tjänsten, och förklara på vilket sätt tjänsten inte lever upp till dina förväntningar.

Nedanstående villkor ska vara uppfyllt för att återbetalning ska ske:

  • Det fanns ingen överensstämmelse mellan informationen i tjänsten och det faktiska testet, det vill säga att tjänsten inte alls förberedde dig. Utifrån informationen du förser oss med angående testet du utfört och som du tycker att SquidFactor inte förberett dig för, betalar SquidFactor tillbaka mellan 20 % och 100 % efter att ha granskat informationen.

För innevarande period, om tjänsten ej har använts, går det att frysa perioden för framtida bruk. Skicka ettt mail till info@squidfactor.se för att begära frysning av tjänsten.

Vi och utvalda samarbetspartners använder kakor och liknande tekniska lösningar så som specificeras här: kakpolicy Du kan medge användning av sådan teknologi genom att stänga denna notis, eller genom att interagera med sidan utanför den här notisen. Läs mer